Ганна Єльська

Єльська
Ганна Валентинівна

українська версія
english version

Дата народження: 15 жовтня 1940 року. Освіта: вища, Донецький медичний інститут, 1963. Вчений ступінь: доктор біологічних наук. Рік присудження вченого ступеню: 1975. Вчене звання: професор, академік НАН України. Рік присудження вченого звання: 1986, 1992.

Основне місце роботи: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Посада: Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, завідувач відділу механізмів трансляції генетичної інформації Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Звання та нагороди: член Міжнародної академії науки, промисловості, освіти та мистецтва (США), 1996, член редакційної колегії журналу "Молекулярная биология" (Москва), головний редактор журналу "Біополімери і клітина" (Київ), член Президії Українського біохімічного товариства, голова Українського біосенсорного центру, голова спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті молекулярної біології НАН України, голова медико-біологічної секції та член бюро Фонду фундаментальних досліджень, член Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності Національної академії наук України. Премія ім. О.В.Палладіна, 1976, Державна премія Української РСР у галузі науки та техніки, 1986, диплом на відкриття у Державному Комітеті у справах відкриттів та винаходів СРСР, 1989, Заслужений діяч науки і техніки НАН України, 1998, Грамота Президії Верховної Ради УРСР, Медаль "В пам'ять про 1500-річчя Києва", "Знак Пошани" Київського міського голови, 2003, Почесна Грамота Верховної Ради України, 2004, Знак "Відмінник освіти України" (Міністерство освіти і науки України), 2004, Золота Медаль Української федерації вчених, 2005.

Наукові напрямки:

Наукові інтереси сконцентровані головним чином на фундаментальних проблемах експресії геному на рівні трансляції та молекулярних механізмах, що визначають ефективність та точність біосинтезу білків у вищих організмів.

Разом з професором Мацукою Г.Х. відкрито явище так званої "функціональної адаптації" тРНК до синтезу специфічних білків як один з важливих регуляторних факторів. В роботах групи професора Г.В.Єльської було вперше продемонстровано унікальну структурну та функціональну особливості апарату трансляції вищих еукаріот, що забезпечують компартменталізацію цього процесу в еукаріотичній клітині. Одним з проявів такої компартменталізації є канелювання тРНК в процесі елонгації поліпептидного ланцюгу, що є предметом сучасних досліджень.

Активність в галузі прикладних досліджень спрямована на розвиток теоретичних та технологічних засад cтворення нових аналітичних систем - біо- та хемосенсорів на основі електрохімічних перетворювачів та селективних біологічних елементів або біоміміків. Найбільш вагомі результати отримано при створенні ферментних сенсорів для потреб медицини, екологічного моніторингу, біотехнології та харчовоі промисловості. З цього напрямку за останні десятиріччя отримано чимало міжнародних грантів та налагоджено широке співробітництво з французькими, німецькими, англійськими та іспанськими лабораторіями зі світовим визнанням.

Кількість публікацій: більше 350.

Робочий телефон: (044) 5260749. Домашній телефон: (044) 2343435. Факс: (044) 5260759. E-mail: elskaya@imbg.org.ua

Список основних публікацій:

в галузі біосинтезу білка

 1. Lukash, T.O. Turkivska H.V., Negrutskii B.S., El'skaya A.V., Chaperone-like activity of mammalian elongation factor eEF1A: Renaturation of aminoacyl-tRNA synthetases", International Journal of Biochemistry & Cell Biology -2004, V.36 P. 1341-1347
 2. T.V. Budkevich, A.A. Timchenko, E.I. Tiktopulo, B.S. Negrutskii, V.F. Shalak, Z.M. Petrushenko, V.L. Aksenov, R. Willumeit, J. Kohlbrecher, I.N.Serdyuk, A.V.El'skaya, Еxtended conformation of mammalian translation elongation factor 1A in solution, Biochemistry. -2003. - 24. -N51. -P.15342-15349.
 3. Budkevich, T.V., Timchenko, A. A., Tiktopulo, E.I., Negrutskii, B.S., Shalak, V.F., Petrushenko, Z.M., Aksenov, V.L., Willumeit, R., Kohlbrecher, J., Serdyuk, I.N., El'skaya A.V. Extended conformation of mammalian translation elongation factor 1A in solution // Biochemistry. - 2002. - V. 41. - P. 15342-15349.
 4. Petrushenko Z.M., Budkevich T.V., Shalak V.F., Negrutskii B.S., El'skaya A.V. Novel complexes of mammalian translation elongation factor eEF1A*GDP with uncharged tRNA and aminoacyl-tRNA synthetase. Implications for tRNA channeling // Eur. J. Biochem. - 2002. -V.269. - P. 4811-4818.
 5. Turkovskaya H.V., Belyanskaya L.L., Kovalenko M.I., El'skaya A.V. Renaturation of rabbit liver aminoacyl-tRNA synthetases by 80S ribosomes // Int. J. Biochem. Cell Biol. - 1999. - V. 31. - P. 759-768.
 6. Negrutskii B.S., Shalak V.F., Kerjan P., El'skaya A.V., Mirande M. Functional interaction of mammalian valyl-tRNA synthetase with elongation factor EF-1 in the complex with EF-1H. // Journ.Biol. Chem. - 1999. - V. 274. - P. 4545-4550.
 7. Negrutskii B.S., El'skaya A.V. Eukaryotic translation elongation factor 1. Structure, expression, function and possible role in aminoacyl-tRNA channeling // In: Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology, eds K.Moldave et al., Academic Press, San Diego/ New York/ Boston/ London/ Sydney/ Tokyo/ Toronto. - 1998. - V. 60. - P. 7-78.
 8. Petrushenko Z.M., Negrutskii B.S., Ladokhin A.S., Budkevich T.V., Shalak V.F., El'skaya A.V. ,Evidence for the formation of an unusual ternary complex of rabbit liver EF-1а with GDP and deacylated tRNA. -1997.- FEBS Lett. 407, 13-17.
 9. Negrutskii B. S., Budkevich T. V., Shalak V. F., Turkovskaya G. V., El'skaya A. V., Rabbit translation elongation factor 1 alpha stimulates the activity of homologous aminoacyl-tRNA synthetase. -1996.- FEBS Lett. 382, 18-20.
в галузі біосенсорів
 1. A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych, A.V.El'skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Pathways for improving potentiometric and conductometric enzymatic biosensors, Encyclopedia of Sensors, American Scientific Publishers, submitted, 2005
 2. A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.V.El'skaya, J.-M.Gravoueille, N.Jaffrezic-Renault, C.Martelet, Analysis of the potato glycoalkaloids by using of enzyme biosensor based on pH-ISFETs, Talanta. - 2005. -66 -P.28-33
 3. S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, A.V.El'skaya, J.-M. Chovelon, C.Georgiou, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Early-warning electrochemical biosensor system for the environmental monitoring based on enzyme inhibition effect, Sensors and Actuators B.- 2004
 4. V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, Y.I.Korpan, A.V.El'skaya, J.-M.Gravoueille, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Application of enzyme field effect transistors for fast detection of total glycoalkaloids content in potatoes, Sensors and Actuators B.- 2004.- 103.- P. 416-422.
 5. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, J.-M.Chovelon, A.V.El'skaya, A.P.Soldatkin, Potentiometric biosensors based on ISFETs and immobilized cholinesterases, Electroanalysis. - 2004. - 16. - P. 1873-1882.
 6. O.A.Biloivan, S.V.Dzyadevych, O.A.Boubryak, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, Development of enzyme biosensor based on ISFETs for quantitative analysis of serine proteinases, Electroanalysis.- 2004.- 16.- P. 1883-1889
 7. Korpan Y.I., Nazarenko E.A., Skryshevskaya I.V., Martelet C., Jaffrezic-Renault N., El'skaya A.V., Potato Glycoalkaloids: True Safety or False Sense of Security?, Trends in Biotechnology.- 2004. -22, N3. -P.147-151
 8. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Enzyme biosensor for tomatine detection in tomatoes, Analytical Letters.- 2004. - 37, No 8.- P. 1611-1624
 9. T.A.Sergeyeva, S.A.Piletsky, E.V.Piletska, O.O.Brovko, L.V.Karabanova, L.M.Sergeeva, A.V.El'skaya, A.P.F.Turner, In situ formation of porous molecularly imprinted polymer membranes, Macromolecules.-2003.- 36.- N19. -P. 7352-7357.
 10. V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Development and optimisation of biosensors based on pH-sensitive field effect transistor and cholinesterase for sensitive detection of solanaceous glycoalkaloids, Biosensors & Bioelectronics.- 2003.- 18.- P. 1047-1053.
 11. S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, Y.I.Korpan, V.N.Arkhypova, A.V.El'skaya, J.-M.Chovelon, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, Biosensors based on enzyme field effect transistors for determination of some substrates and inhibitors, Analytical and Bioanalytical Chemistry.- 2003.- 377.- P. 496-506
 12. T.A. Sergeyeva, S.А. Piletsky, A.A. Brovko, A.V. El'skaya, P.J. Warner, A.P.F. Turner, Substance-selective polymer membranes, UK Patent Application, 0216333.5, 01.07.2002.
 13. T.A. Sergeyeva, S.A. Piletsky, E.V. Piletska, O.O. Brovko, L.V. Karabanova, L.M. Sergeeva, A.P.F. Turner, A.V. El'skaya, In situ formation of porous molecularly imprinted polymer membranes, Macromolecules, vol. 36, no. 19, pp. 7352-7357, 2003.
 14. T.A. Sergeyeva, S.A. Piletsky, E.V. Piletska, O.O. Brovko, L.V. Karabanova, L.M. Sergeeva, A.V.El'skaya, Synthesis of molecularly imprinted polymer membranes for solid-phase extraction of triazine herbicides from aqueous solutions and their investigation // Reports of National Academy of Sciences of Ukraine, no. 6, pp. 170-174, 2003
 15. S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, Y.I.Korpan, V.N.Arkhypova, A.V.El'skaya, J.-M.Chovelon, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault. Biosensors based on enzyme field effect transistors for determination of some substrates and inhibitors. Analytical and Bioanalytical Chemistry.- 2003.- 377.- P. 496-506.
 16. V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault. Development and optimisation of biosensors based on pH-sensitive field effect transistor and cholinesterase for sensitive detection of solanaceous glycoalkaloids. Biosensors & Bioelectronics.- 2003.- 18.- P. 1047-1053.
 17. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, A.V.El'skaya, N.Jaffrezic-Renault, C.Martelet, A.P.Soldatkin. Conductometric enzyme biosensors for substrates or inhibitors analysis. Current Topics in Analytical Chemistry, 2001, 2, P. 179-186.
 18. V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, A.V.El'skaya, N.Jaffrezic-Renault, H.Jaffrezic, C.Martelet. Multibiosensor based on enzyme inhibition analysis for determination of different toxic substances. Talanta, 2001, 55, P. 919-927.
 19. S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, Y.I.Korpan, A.V.El'skaya, A.P.Soldatkin, N.Jaffrezic-Renault, C.Martelet. Conductometric formaldehyde sensitive biosensor with specifically adapted analytical characteristics. Analytica Chimica Acta, 2001, 445, P. 47-55.
 20. Soldatkin A.P., Volotovsky V., El'skaya A.V., Jaffrezic-Renault N, Martelet C. (2000) Improvement of urease based biosensor characteristics using additional layers of charged polymers // Analytica Chimica Acta, V.403, P. 25-29.
 21. S.V.Dzyadevich, Y.I.Korpan, V.N.Arkhipova, M.Y.Alesina, C.Martelet, A.V.El'skaya, A.P.Soldatkin. Application of enzyme field-effect transistors for determination of glucose concentrations in blood serum. Biosensors & Bioelectronics, 1999, 14, P. 283-287.
 22. T.A.Sergeyeva, S.A.Piletsky, A.A.Brovko, E.A.Slinchenko, L.M.Sergeeva, T.L.Panasyuk, A.V.El'skaya, Conductimetric sensor for atrazine detection based on molecularly imprinted polymer membranes // The Analyst, vol. 124, no.3, pp.331-335, 1999.

Created 31 May 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Extra Web Top